Acta Militaria Mediaevalia, Volume 2 (PDF)

$0.00

Acta Militaria Mediaevalia

 volume II

 Kraków-Sanok 2006

Second volume of highly estimate journal focused on medieval weapons, with articles written by the best Polish archaeologists and curators from young and old generation of scholars. The publisher decided to put this sold-out volume on-line for free! Credits for Museum of Sanok. This file is different thought, because the text is copyable, so you could use online translators!

Artciles are in Polish with ENGLISH summaries.

Also all PICTURE CAPTIONS ARE IN ENGLISH!

 

PDF FILE SIZE: 20MB

 

 

SKU: PA034 Categories: ,

Description

Contents with titles of English summaries:

– Patryk Skupniewicz,

O tarczach sasanidzkiej jazdy

About the shields of Sasanid cavalry

– Andrzej Janowski

Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu

Bronze and silver chpes of the 10th-13th century swords from the territory of Poland. Remarks concerning their origin and dating

– Piotr N. Kotowicz

Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski

Remarks concerning early medieval war-flails from the territory of Poland

– Radosław Liwoch

Buławy z zachodniej Ukrainy

Western Ukrainian maces

– Jerzy Kuśnierz

Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowieczu

Extract from the research on the military significance of Gródek upon Bug (Wołyń) in the early Middle Ages

– Arkadiusz Michalak

Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich. Refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina, pow. Olkusz

A few more comments about medieval maces from the territory of Poland. Bugucin (Olkusz district) discovery-remarks in passing

– Witold Swiętosławski

Wizerunki militariów w godłach średniowiecznych herbów rycerstwa polskiego

Military images in the medieval Polisj chivalry emblems

– Andrzej Szpunar, Marcin Glinianowicz

Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w Małopolsce

Late medieval arms in the Czchów castle in Lesser Poland

– Lech Marek

Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śląska

Medieval and Renaissance falchions from Silesia

– Tomasz Klisz

Średniowieczny grot oszczepu z Czernina Kolonii, pow. Tomaszów Lubelski

A medieval javelin head from Czermno Kolonia, site 3, Tomaszów Lubelski district

– Marek Florek

Militaria z późnośredniowiecznego folwarku rycerskiego w Suchynii, pow. Kraśnik, woj. lubelskie

Militaries of the late medieval knight farm in Suchynia, Kraśnik district, Lublin voivodship

– Lech Marek, Bogdan Mucha

Kord z Henrykowa koło Szprotawy

Falchion artefact from Henryków near Szprotawa

The articles from 1st tome of Acta Militaria Mediaevalia are available in Knowledge Base Download section.

 In the bookstore You can also find other volumes!

11747 Total Views 2 Views Today

Additional information

Pages

Language

Pictures

You may also like…