Acta Militaria Mediaevalia, Volume 4

Acta Militaria Mediaevalia

 

volume IV

  Kraków-Sanok 2008

 

Fourth volume of highly estimate journal focused on medieval weapons, with articles written by the best Polish archaeologists and curators from young and old generation of scholars.

This volume offers ONE ESSEY IN ENGLISH, other of the artciles are in Polish with ENGLISH summaries.

All PICTURE CAPTIONS ARE IN ENGLISH!

SKU: PA036 Category:

Description

Contents with titles of English summaries:

– Jiří Košta, Jiří Hošek

Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie

Weapons from the 9th century princely grave in Kolín from the point of view of archaeology and metallography

– Radosław Liwoch

Zachodnioukraińskie miecze i trzewiki pochew mieczowych od X do połowy XIII w

Western Ukrainian swords and sword’s chapes from the 10th to mid 13th century

– Marcin Glinianowicz

Elementy uzbrojenia na późnośredniowiecznych malowidłach z kościoła w Haczowie

The elements of arms and armour on late medieval paintings from the church in Haczów

– Lech Marek

Medieval armour from Szczerba Castle (article in English!)

– Piotr N. Kotowicz, Anna Muzyczuk

Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna

Medieval militaries from Royal Town Krosno

– Andrzej Janowski, Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak

Jeszcze o mieczu z Radymna

Something more about the sword from Radymno

– Witold Świętosławski

Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka

Late medieval militaries from the relicts of tower in Jemiołowo near Olsztynek

– Włodzimierz Kwaśniewicz, Arkadiusz Michalak, Piotr Wawrzyniak

Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry

German type sallet from the collection of the Lubuskie Military Museum in Drzonów near Zielona Góra

RECENZJE – REVIEWS

– Boromir Rafał Borowczak, Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, Szczecin 2008, 175 ss. (Piotr Strzyż)

– Witold Sarnecki, David Nicolle, Medieval Polish Armies 966-1500, Osprey Publishing, Men-at-Arms 445,49 ss. (Piotr A. Nowakowski)

– Robert Heś, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV w., Wrocław-Racibórz 2007,160 ss. (Piotr A. Nowakowski)

In the bookstore You can also find other volumes!

7332 Total Views 4 Views Today

Additional information

Weight 1.3 kg
Condition

Pages

Language

Cover

Paper

Pictures

Dimensions

Weight incl. pack.

You may also like…